Geschiedenis

Een korte geschiedenis van het gebouw den Heuvel te Gerwen

Sociaal Culturele Accommodatie D’n Heuvel

Het gebouw den Heuvel was oorspronkelijk in 1846 gebouwd als openbare lagere school. In 1927 was de nieuwe lagere school gereed en in gebruik genomen. De grond was geschonken door Pastoor Mikkers.
Het leeg gekomen gebouw werd vervolgens in gebruik genomen als kleuterschool of zoals dat ook wel genoemd werd “bewaarschool”. In 1964 werd een nieuwe kleuterschool in gebruik genomen welke was gebouwd op de hoek Akkerstraat / Hagelkruis. Deze school kreeg de naam “De Ukkepuk”.
Op de speelplaats van de oude school werd een houten gebouw opgericht wat dienst ging doen als peuterspeelzaal welke eerst is ontstaan in “de Evert”, aan het Laar. Hierdoor is den Heuvel in gebruik genomen voor diverse jeugdactiviteiten. Het gebouw voldeed niet aan de minimale eisen die je daar aan kunt stellen. In 1985 is de eerste grote verbouwing gestart en er is een grotere zaal gerealiseerd welke in de ochtenduren als peuterspeelzaal gebruikt kon worden en in de andere uren al of niet samen met de ontmoetingsruimte tot grotere zaal voor wat grotere activiteiten. Tijdens deze verbouwing werd de Stichting Sociaal Culturele Activiteiten den Heuvel opgericht met als doelstelling dit gebouw als private onderneming te exploiteren Het gebouw bleef weliswaar in eigendom bij de gemeente Nuenen.
In het kader van het Combiproject, waarin scholen en woningen waren betrokken, is het gebouw behoorlijk verbouwd en is de peuterspeelzaal onderdeel geworden van de school.
Door deze verbouwing kreeg het gebouw meer multifunctionele gebruiksmogelijkheden.
Het gebouw is eigendom van Gemeente Nuenen welke het verhuurt aan de S.S.C.A. Den Heuvel.